OUT OF THE BOX


Verandering, wegstappen uit het vertrouwde, stoppen met
datgene dat geen energie meer geeft, scheiden. Zoals je afval
scheidt, omdat het beter is voor jezelf en ook beter voor
anderen. Maar nooit scheiden van jezelf, zodat je weer gaat
denken en bedenken wat je zou kunnen gaan doen of waar een
ander blij van wordt. Dat geeft wel energie.
Spannend, anders, nieuw, out of the box!